Lányok napja

banner2015

Mi a célja a „Lányok Napja” programnak? Hogy irányt mutasson és támogasson!

A középiskolai szakosodás, fakultáció kiválasztása és az érettségi megszerzése az első jelentős lépcsőfok a továbbtanulási lehetőségek felé és a karrier irányának kiválasztásában. A lányok gyakran nem kapnak kellő információt és támogatást, amikor döntést kell hozniuk jövendőbeli karrierjüket illetően, illetve amikor el kell dönteniük, hogy melyik szakterület vagy szakma felelne meg leginkább érdeklődésüknek és tehetségüknek, ahol a későbbiekben örömmel dolgoznának.  A lányok többsége a “tipikusan női” pályák felé veszi az irányt, vagyis a kereskedelem, az egészségügy és vendéglátóipar felé orientálódnak.
A „Lányok Napja” akció fő célja a pályaválasztás előtt álló lányok érdeklődésének felkeltése a mérnöki, informatikai és egyéb, jövő-orientált szakmák iránt. Emellett az akció fel kívánja hívni az említett területeken működő, innovatív kis- és középvállalkozások figyelmét a lányokra, mint potenciális, jól képzett munkaerőre, és egyszersmind támogatja a multinacionális cégek azon – jelenleg már hangsúlyosan megfogalmazott – igényét, hogy magasabb arányban tudjanak nőket alkalmazni a mérnöki és informatikai szakterületeken. A „Lányok Napja” végül, de nem utolsó sorban a szülők és a közvélemény figyelmét is fel akarja hívni arra, hogy a hagyományosan férfi-többségű szakmákban egyre növekszik a nők iránti igény.
Hosszabb távon az akció célkitűzése az, hogy a lányok körében elősegítse a karrierválasztás jelen trendjének megfordulását, hogy ezáltal a lányok új foglakozási területeket hódítsanak meg.

 

A „Lányok Napja” fogadóhelyi programjai tájékoztatást nyújtanak a fiatalok előtt álló karrierlehetőségekről, de emellett a lányoknak lehetőségük nyílik arra is, hogy aktívan bekapcsolódjanak egy tipikus munkanap feladataiba. A “Lányok Napja” programjain való részvétel elősegíti, hogy a lányok megerősítsék önbizalmukat és képességeikbe vetett hitüket, valamint azt, hogy reális képet kapjanak a munka világáról.

Tovább a Lányok Napja honlapjára

Share